Slide
Slide
Slide
Slide
Franchise-vuakem

Franchise

NHƯỢNG QUYỀN - FRANCHISE

 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại:

- Nội dung của quyền thương mại.
- Quyền, nghĩa vụ của bên nhượng quyền.
- Quyền, nghĩa vụ của bên nhận quyền.
- Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ, phương thức thanh toán.
- Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
- Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

 

THƯ ƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VỀ NGUYÊN LIỆU LÀM KEM, MÁY LÀM KEM.

VUA KEM ĐI ĐẦU TRONG VIỆC DẠY TỐT, HƯỚNG DẪN LÀM KEM TỐT NHẤT, THỰC HÀNH VỚI MÁY LÀM KEM  NHẬP KHẨU TỪ ITALY.

 

VUA KEM LUÔN CÓ CÁCH ĐI KHÁC BIỆT CÁC ĐỐI THỦ.